• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Zbyt Wody Ścieków

Strona główna » Oferta » Gminy, Zakłady Komunalne » Zbyt Wody Ścieków

wielkość tekstu:A | A | A

ZBYT WODY - ŚCIEKÓW
System obsługuje całość zagadnień związanych z rozliczaniem odbiorców wody i odprowadzania ścieków. 
Budowa systemu jest modułowa i oparta została o platformę Windows i bazę danych SQL.


Zakres realizowanych funkcji przez system:

I.Moduł zbyt 
Kartoteka płatników (zawiera dane płatników: numer ewidencyjny, nazwę, adres, NIP, konto bankowe i inne). 
Kartoteka odbiorców (zawiera dane o węzłach pomiarowych,wodomierzach oraz wszystkie dane potrzebne do 
wyliczenia należności na fakturze). 
Obsługa ryczałtów, podliczników, wielu punktów. 
Wystawianie faktur i korekt. 
Uwzględnianie na fakturze zaległości odbiorcy, należnych odsetek za wpłaty po terminie płatności, ewentualnej nadpłaty, kosztów upomnienia, 
Możliwość modyfikacji wydruków, w tym wydruku faktury (logo firmy, rozmieszczenie), 
Drukowanie kodów kreskowych, 
Obsługa poleceń zapłaty, współpraca programu z systemami bankowymi, 
Współpraca z firmą Moje Rachunki (możliwość zapłaty faktury w sklepach), 
Definiowanie miast i ulic występujących w programie, 
Zestawienie sprzedaży wg kont, ilości i typu, 
Rejestr vat ogólny, szczegółowy, 
Zestawienie dla banków. 

II Moduł wpłaty
Ewidencja wpłat. 
Rozliczenie płatnika. 
Status faktury, możliwość podziału faktur wg zdefiniowanych kryteriów (w sądzie, w firmie widnykacyjnej, do rozwiązania umowy), 
Raporty wpłat wg statusu faktury, 
Przeksięgowania, tworzenie schematów przeksięgowań 
Wystawianie wezwań do zapłaty (dla zadanego terminu płatności, zmiana tekstu na wezwaniu, uwzględnianie zmian oprocentowania karnego, doliczanie kosztów upomnienia, druk dla wszystkich odbiorców bądz dla części), 
Drukowanie not odsetkowych (możliwość określenia minimalnej kwoty noty od której nota odsetkowa ma być drukowana, automatyczne tworzenie not księgowych zawierających dane o naliczonych odsetkach, możliwość zmiany tekstu ukazującego się na nocie , druk dla wszystkich odbiorców lub dla ich części, uwzględnia zmiany oprocentowania karnego). 
Drukowanie potwierdzeń sald. 
Rejestr VAT. 
Zestawienia potrzebne do pracy służbom finansowo-księgowym.

III Moduł gospodarka wodomierzami 
Ewidencja numerów wodomierzy, data zamontowania , data legalizacji. 
Historia zmian wodomierzy dla danego odbiorcy. 
Planowanie wodomierzy do legalizacji, wymiany. 
Zestawienia potrzebne do pracy.

IV Moduł kasa 
Powiązanie wpłat w kasie z kartoteką płatników. 
Automatyczne drukowanie dowodu wpłaty. 
Automatyczne naliczanie należnych odsetek przy realizacji wpłat. 
Automatyczne księgowanie wpłat do modułu F-K po uzgodnieniu wpłat kasowych. 
Generowanie raportów kasowych

V Moduł inkasencki 
Przenoszenie danych z modułu zbyt i modułu f-k do komputera inkasenckiego (nadpłaty, zaległości, odsetki). 
Możliwość wystawienia faktury u odbiorcy. 
Rejestracja pobranych opłat u odbiorcy.
Wydruk kodów kreskowych na fakturze.
Przenoszenie danych z komp. inkasenckiego do komputera głównego. 
Zestawienia potrzebne do pracy.

VI Moduł umowy 
Drukowanie umów, aneksów, upomnień. 
Możliwość tworzenia własnych wzorów umów.
Baza informacji związana z drukowanymi umowami. 
Informacja na kartotece odbiorcy o zawarciu umowy.

VII Moje Rachunki 
Dostosowanie programu do współpracy z firmą "Moje Rachunki - VIA" 
Drukowanie kodów kreskowych na fakturach 
Odbieranie danych dotyczących płatności z firmy "Moje Rachunki - VIA" 
Automatyczne księgowanie w programie FK otrzymanych płatności

VIII Koperty 
Nadruk na kopertach danych adresowych klienta

IX Współpraca z Bankiem 
Dostosowanie programu do współpracy z Bankiem 
Wysyłanie danych do banku drogą elektroniczną 
Odbieranie danych dotyczących płatności 
Automatyczne księgowanie w programie FK otrzymanych płatności

X SIMP - System Identyfikacji Masowych Płatności 
Nadawanie unikalnych numerów rachunków dla odbiorców ZBYT
Drukowanie tych numerów na fakturach (stacjonarnych i inkasenckich)
Automatyczne księgowanie w programie Wpłaty otrzymanych płatności
Wychwytywanie niezgodnych wpłat 

XI eBOK - INTERNET - Moduł prezentacji danych na stronie internetowej
Definiowanie danych do wyświetlenia na stronie internetowej,
Przesyłanie do bazy danych internetowej ustalonych wartości, automatycznie, co określony czas lub na żądanie użytkownika,
Logowanie klienta do strony internetowej,
Prezentacja wartości w ustalonej formie

XII MAIL - Moduł do wysyłania mailem wystawionych faktur

- w kartotece odbiorcy znajduje się pole adres e-mail,
- po prawidłowym wypełnieniu pola, faktury dla tego odbiorcy są zapisywane jako PDF,
- moduł MAIL uruchamiany okresowo przez operatora lub uruchomiony stale na pasku zadań (w prawym dolnym rogu),
- definiowanie parametrów konta mailowego potrzebnych do wysyłania poczty,
- w module MAIL od razu po wystawieniu jest widoczna faktura dla odbiorcy jako NIEWYSŁANA,
- możliwość wysłania pojedynczej faktury, zaznaczonej grupy faktur bądź wszystkich niewysłanych do tej pory,
- po wysłaniu faktury zaznaczenie faktury jako wysłanej,
- raport z wysyłanych faktur,
- możliwość wysłania maila testowego do wyznaczonego odbiorcy,
- wyszukiwanie, sortowanie listy wysłanych/niewysłanych faktur, wydruk listy,
- możliwość powtórnego wysłania faktury do odbiorcy

XIII KRD - Moduł do współpracy z Krajowym Rejestrem Długów

- Wezwania do zapłaty – wydruk z umieszczaniem znaków graficznych KRD
- Zapis wystawionych wezwań do zapłaty z podziałem na kwoty: dla odbiorców prywatnych – powyżej 200 zł, dla zakładów – powyżej 500 zł, tworzenie rejestru wystawionych wezwań do zapłaty – z podziałem na kwoty
- Wydruk rejestru wezwań do zapłaty – z zaznaczeniem, czy dany odbiorca jest już wpisany do KRD
- Stworzenie wydruku „realizacji upomnień” – które z wystawionych upomnień zostały zapłacone/niezapłacone do 14 dni od daty wystawienia. Uwzględnianie informacji o wpisaniu klienta do KRD
- Tworzenie listy klientów do wpisania do KRD
- Codzienne zestawienie odbiorców, których trzeba wypisać z KRD
- Dopisywanie klienta do KRD – data wpisu, osoba wpisująca
- Wypisywanie klienta z KRD – data wypisania, osoba wypisująca
- Tworzenie historii klienta w związku ze zmianami KRD
- Przy księgowaniu zapłat – informacja o wpisaniu klienta do KRD
- Wypisywanie informacji o KRD na kartotece odbiorcy i rozliczeniu klienta
- Wydruk faktury stacjonarnej z uwzględnieniem znaków graficznych KRD 

XIV JPK - Jednolity Plik Kontrolny

- Tworzenie plików o strukturze określonej przez Ministerstwo Finansów:
Struktura 1 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 2 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 3 – wyciąg bankowy – JPK_WB
- Dodatkowa opcja: podpisywanie, wysyłanie, łączenie np dwóch plików JPK VAT w jeden plik

XV - SMS - Wysyłanie SMS-ów z programu

- Wysyłanie SMS do odbiorców automatyczne (powiązane ze zdarzeniami  ZBYT), ręczne, 
- archiwizacja Sms-ow, 
- zestawienia, 
- podgląd na kartotece odbiorcy
- współpraca z firmą serwersms.pl

 

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT