• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Zbyt Śmieci

Strona główna » Oferta » Gminy, Zakłady Komunalne » Zbyt Śmieci

wielkość tekstu:A | A | A

ZBYT ŚMIECI - System przeznaczony dla Gmin w ramach obowiązującej ustawy oraz dla firm wywozowych.  System obsługuje całość zagadnień związanych z rozliczaniem odbiorców śmieci, odpadów stałych i płynnych. 

Budowa systemu jest modułowa i oparta została o platformę Windows i wydajną baze danych SQL.

 

ZAKRES FUNKCJI REALIZOWANYCH PRZEZ SYSTEM:


I.MODUŁ ZBYT

obsługa różnych lokalizacji wystawcy faktur, 
kartoteka odbiorców (zawiera podstawowe dane odbiorcy:numer ewidencyjny, nazwę, ares, NIP, konto bankowe, adres korespondencyjny, dane o zawartej umowie i inne), 
podział odbiorców na prywatnych i zakłady, 
kartoteka punktów (zawiera dane o punktach danego odbiorcy takich jak: adres, opis, sposób naliczania opłaty, jej wielkość, częstotliwość , tzw. Schematów naliczania opłat, aktywności punktu, określanie dat naliczania bądz nie opłaty), 
odbiorca może posiadać jeden lub więcej punktów naliczania opłaty , 
tabela usług/towarów, 
definiowanie schematów: powiązanie częstotliwości naliczania opłaty z usługą, 
wystawianie faktur wg konkretnego schematu, dla określonej grupy, pojedynczo, 
wystawianie faktur bez schematów, 
wystawianie faktur korygujących, 
uwzględnianie na fakturze zaległości odbiorcy, należnych odsetek za wpłaty po terminie, płatności, ewentualnej nadpłaty, kosztów upomnienia, 
możliwość modyfikacji wydruków, w tym wydruku faktury (logo firmy, rozmieszczenie), 
drukowanie kodów kreskowych, 
obsługa poleceń zapłaty, współpraca programu z systemami bankowymi, 
współpraca z firmą Moje Rachunki (możliwość zapłaty faktury w sklepach), 
definiowanie miast i ulic występujących w programie, 
podział faktur według konta księgowego i typu faktur, 
zestawienie sprzedaży wg kont, ilości i typu, 
rejestr vat ogólny, szczegółowy, 
zestawienie dla banków.


II.MODUŁ WPŁATY

Ewidencja wpłat za wystawione faktury na kontach księgowych, 
Tworzenie schematów wpłat, konta księgowe, 
Naliczanie odsetek za wpłaty po terminie, 
Ewidencja nadpłat, 
Rozliczenie odbiorcy 
Status faktury, możliwość podziału faktur wg zdefiniowanych kryteriów (w sądzie, w firmie widnykacyjnej, do rozwiązania umowy), 
Raporty wpłat wg statusu faktury, 
Przeksięgowania, tworzenie schematów przeksięgowań 
Wystawianie wezwań do zapłaty (dla zadanego terminu płatności, zmiana tekstu na wezwaniu, uwzględnianie zmian oprocentowania karnego, doliczanie kosztów upomnienia, druk dla wszystkich odbiorców bądz dla części), 
Drukowanie not odsetkowych (możliwość określenia minimalnej kwoty noty od której ma być drukowana, automatyczne tworzenie not księgowych, zmiana tekstu na nocie, druk dla wszystkich odbiorców lub dla części), 
Drukowanie potwierdzeń sald 
Rejestr Vat 
Zestawienia potrzebne do pracy służbom finansowo księgowym


III. MODUŁ SIK (SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA)

Raporty o realizacji sprzedaży w podziale na rejony, gminy, odbiorców, 
Raporty o zaległościach, wg kwoty, daty, inne, 
Rozliczenie odbiorcy, 
Wykaz obrotów na kontach, 
Obliczanie salda, 
Możliwość tworzenia indywidualnych zestawień


IV. MODUŁ KASA

Powiązanie wpłat w kasie z kartoteką odbiorców, 
Informacja o wszystkich zaległościach odbiorcy, 
Automatyczne drukowanie dowodu wpłaty, 
Automatyczne naliczanie należnych odsetek przy realizacji wpłat, 
Automatyczne księgowanie wpłat w module WPŁATY 
Generowanie raportów kasowych, 
Obsługa całkowita kasy firmy bądz tylko wpłat modułu ZBYT, 
Obsługa kodów kreskowych.


V.MODUŁ UMOWY

Rejestracja i drukowanie umów z klientami, 
Możliwość tworzenia własnych wzorców umów, 
Drukowanie ponagleń, 
Baza informacji związana z drukowanymi umowami.


VI. MOJE RACHUNKI

Dostosowanie programu do współpracy z firmą Moje Rachunki, 
Drukowanie kodów kreskowych na fakturach, 
Odbieranie danych dotyczących płatności z firmy Moje Rachunki, 
Automatyczne księgowanie w module WPŁATY otrzymanych płatności.


VII. WSPÓŁPRACA Z BANKIEM

Dostosowanie programu do współpracy z Bankiem, 
Wysyłanie danych do banku drogą elektroniczną, 
Odbieranie danych dotyczących płatności, 
Automatyczne księgowanie w module WPŁATY otrzymanych płatności.


VIII. KOPERTY

Nadruk na kopertach danych adresowych klienta. 


IX INTERNET - Moduł prezentacji danych na stronie internetowej

Definiowanie danych do wyświetlenia na stronie internetowej,
Przesyłanie do bazy danych internetowej ustalonych wartości, automatycznie, co określony czas lub na żądanie użytkownika,
Logowanie klienta do strony internetowej,
Prezentacja wartości w ustalonej formie.

 

X MAIL - Moduł do wysyłania mailem wystawionych faktur

- w kartotece odbiorcy znajduje się pole adres e-mail,
- po prawidłowym wypełnieniu pola, faktury dla tego odbiorcy są zapisywane jako PDF,
- moduł MAIL uruchamiany okresowo przez operatora lub uruchomiony stale na pasku zadań (w prawym dolnym rogu),
- definiowanie parametrów konta mailowego potrzebnych do wysyłania poczty,
- w module MAIL od razu po wystawieniu jest widoczna faktura dla odbiorcy jako NIEWYSŁANA,
- możliwość wysłania pojedynczej faktury, zaznaczonej grupy faktur bądź wszystkich niewysłanych do tej pory,
- po wysłaniu faktury zaznaczenie faktury jako wysłanej,
- raport z wysyłanych faktur,
- możliwość wysłania maila testowego do wyznaczonego odbiorcy,
- wyszukiwanie, sortowanie listy wysłanych/niewysłanych faktur, wydruk listy,
- możliwość powtórnego wysłania faktury do odbiorcy

 

XI KRD - Moduł do współpracy z Krajowym Rejestrem Długów

- Wezwania do zapłaty – wydruk z umieszczaniem znaków graficznych KRD
- Zapis wystawionych wezwań do zapłaty z podziałem na kwoty: dla odbiorców prywatnych – powyżej 200 zł, dla zakładów – powyżej 500 zł, tworzenie rejestru wystawionych wezwań do zapłaty – z podziałem na kwoty
- Wydruk rejestru wezwań do zapłaty – z zaznaczeniem, czy dany odbiorca jest już wpisany do KRD
- Stworzenie wydruku „realizacji upomnień” – które z wystawionych upomnień zostały zapłacone/niezapłacone do 14 dni od daty wystawienia. Uwzględnianie informacji o wpisaniu klienta do KRD
- Tworzenie listy klientów do wpisania do KRD
- Codzienne zestawienie odbiorców, których trzeba wypisać z KRD
- Dopisywanie klienta do KRD – data wpisu, osoba wpisująca
- Wypisywanie klienta z KRD – data wypisania, osoba wypisująca
- Tworzenie historii klienta w związku ze zmianami KRD
- Przy księgowaniu zapłat – informacja o wpisaniu klienta do KRD
- Wypisywanie informacji o KRD na kartotece odbiorcy i rozliczeniu klienta
- Wydruk faktury stacjonarnej z uwzględnieniem znaków graficznych KRD 

 

 

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT