• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Umowy

Strona główna » Oferta » Banki Spółdzielcze » Umowy

wielkość tekstu:A | A | A

System obsługuje zagadnienia związane z rejestracją, drukowaniem dowolnych umów. Ma możliwość tworzenia własnej bazy rodzajów umów. Tworzy wydruki rejestrów umów. 
Budowa systemu została oparta o platformę Windows i bezpieczną bazę danych SQL.
 

Wady dotychczasowego tworzenia umów (np. za pomocą programu Microsoft Word):
- Zabiera większość czasu przygotowania  umowy,
- Mniej czasu na merytoryczną analizę np. kredytu,
- Czasochłonne nawet drobne pomyłki,
- Trudności przy zmianie pracownika (choroba, zwolnienie),
- Zmiana wzoru umowy dla wielu klientów,
- Rozpowszechnienie nowego wzoru umowy wśród pracowników,
- Podgląd umów w oddziałach,
- Ręcznie tworzone rejestry umów.

Propozycja firmy Redsoft
ZMNIEJSZENIE RYZYKA OPERACYJNEGO poprzez:

- stworzenie centralnego rejestru umów,
- stworzenie jednolitych wzorców dokumentów,
- centralne zarządzanie „czasem życia” wzoru umowy i załącznika,
- automatyczne rejestry zabezpieczeń, hipotek ...,
- automatyzacja i uproszczenie przygotowania  umowy, kreator umowy prowadzi pracownika przez etap tworzenia umowy,
- możliwość szybkiej poprawy dowolnego bądź wszystkich dokumentów,
- więcej czasu na analizę kredytu,
- możliwość elektronicznego zatwierdzania umowy (przez kierownika, radcę prawnego),
- przenoszenie ważnych dat umowy do systemu Redsoft CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), np. daty końca umowy cesji,
- połączenie oddziałów banku,
- możliwość podglądu danych dla dyrekcji, zarządu.

Zakres realizowanych funkcji przez system:

Funkcje Administracyjne

I Schematy umów
- definiowanie odddziałów firmy
- definiowanie grup umów
- definiowanie rodzajów umów przynależnych do grup
- definiowanie składników umowy
- definiowanie pól wchodzących w skład składnika
- definiowanie składników złożonych, składających się z pól, mogących powtarzać się dla kilku 
wystąpień danego składnika
- definiowanie wyrażeń logicznych, przyjmujących różne wartości w zależności od pola logicznego,
- definiowanie grup skrótów i należących do nich skrótów, umożliwiających zapamiętywanie najczęściej 
używanych wyrażeń,
- definiowanie parametrów stałych programu
- definiowanie statusów umów (np. nowy, sprawdzony, zatwierdzony)

II Dokumenty
- definiowanie rodzajów umów,
- powiązanie rodzajów umów z wzorcami w plikach rft
- zarządzanie dokumentami (daty obowiązywania od dnia, do dnia, lista zmian we wzorcach umów),
- powiązanie dokumentów ze składnikami umowy,
- w plikach wzorców umów umieszczanie w odpowiednich miejscach specjalnych pól, które mają być 
uzupełniane przez program

III Kreator umów
- definiowanie składników oraz ich ilości wchodzących w skład danego rodzaju umowy

IV Użytkownicy
- definiowanie użytkowników programu
- przypisywanie oddziału do danego użytkownika
- zarządzanie prawami użytkowników do zmiany statusu dokumentu
- zarządzanie prawami do menu
- zarządzanie prawami do widoku oddziałów i grup umów,
- rejestracja użytkownika i czasu utworzenia, modyfikacji, zatwierdzenia umowy
- możliwość zmiany hasła użytkownika


Funkcje użytkowe

V Umowy
- tworzenie nowej umowy za pomocą kreatora
- wybór grupy umów i rodzaju umowy, daty umowy i jej opisu
- wybór składników tworzących umowę, możliwość usunięcia i dodania
- tworzenie dynamicznej listy umów
- możliwość edycji pól poszczególnych składników
- możliwość dodania, usunięcia składnika
- pomocny edytor tekstów
- pomocny ekran skrótów zawierający: skróty, wyrażenia, składniki złożone oraz pola umowy
- możliwość korzystania z danych zawartych w innych umowach
- możliwość zagłębiania pól
- wpisywanie tylko raz informacji
- w przypadku poprawy danych, automatyczna zmiana na wszystkich umowach
- widok dokumentów wchodzących w skład składników umowy,
- możliwość dodawania, usuwania wzorca dokumentu ze składnika
- drukowanie wzorów umów dla całej umowy bądz pojedynczo
- drukowanie na generowanych wzorcach wydruku
- możliwość drukowania dokumentów z numeracją stron lub bez
- podgląd wydruku

- możliwość tworzenia raportów w systemie,
- tworzenie rejestrów umów

Powiedzieli o systemie Redsoft UMOWY:
„Po wdrożeniu systemu firmy Redsoft, praktycznie wyeliminowane zostały drobne błędy pojawiające się na umowach z klientami.”
Alina Rakowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

 
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT