• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Sekretariat

Strona główna » Oferta » Banki Spółdzielcze » Sekretariat

wielkość tekstu:A | A | A

System obsługuje zagadnienia związane z prowadzeniem Sekretariatu, rejestracją pism wychodzących, przychodzących i faktur a także poczty wewnętrznej, terminarzem, kartoteką klientów. Umożliwia sprawdzanie stanu odpowiedzi na pismo/omówienia pisma. 
Budowa systemu została oparta o platformę Windows i bezpieczną bazę danych SQL.
 ZAKRES FUNKCJI REALIZOWANYCH PRZEZ SYSTEM: 

I.MODUŁ SEKRETARIAT 

Rejestracja poczty przychodzącej, 
Rejestracja poczty wychodzącej,
Rejestracja faktur przychodzących, 
Rejestracja poczty wewnętrznej, 
NOWOŚĆ: Rejestr spraw windykacyjnych
NOWOŚĆ: Moduł UMOWY do programu Sekretariat: zawiera katalog rodzajów umów, np. najmu, zlecenia, ubezpieczenia, informatyczne itp, rejestr umów danego typu z zawartą datą ważności, możliwość przypominania o końcu terminu ważności, rejestracja aneksów do umów, możliwość przeszukiwania umów, możliwość wydruku umów z danego okresu, danego rodzaju, o kończącym się okresie ważności,

NOWOŚĆ: Moduł Faktury do programu Sekretariat: zawiera rejestr faktur przychodzących, kwoty faktur, możliwość rejestracji zapłaty za fakturę, możliwość przeszukiwania faktur, możliwość wydruku faktur z danego okresu, dla danego klienta, zapłaconych/niezapłaconych

Możliwość dodania do pisma wskaznika o konieczności omówienia przez odbiorcę, terminu omówienia danej sprawy oraz rejestracja zakończenia sprawy, 
Rejestr osób oraz działów w firmie, 
Możliwość dodania do pisma osoby oraz działu w firmie, 
Rejestr kontrahentów firmy, 
Terminarz, definiowanie spraw do załatwienia, 
Przypisywanie terminów poszczególnym Dyrektorom (widziane w module Dyrektorskim) 
Ustawianie alarmów dla wpisanych terminów, 
Obsługa zarejestrowanych baz, 
Możliwość korekty błędnych danych, 
Wyszukiwanie i filtracja wg różnych kryteriów, 
Definiowanie numeracji pism, 
Wydruki rejestrów z bieżacego dni, z przedziału czasu, 
Raporty listów poleconych, 
Raporty spraw do omówienia, spraw omówionych, 
Administracja użytkownikami w programie. 

II.MODUŁ DYREKTORSKI 

Terminarz tworzony przez Sekretariat (automatyczna aktualizacja danych z modułu SEKRETARIAT), 
Możliwość dodawania uwag do terminów, niewidocznych dla Sekretariatu, 
Tworzenie własnych spraw w terminarzu, 
Alarmowanie o zaplanowanych terminach, 
Rejestr kontrahentów. 

 
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT