• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Ratusz

Strona główna » Oferta » Gminy, Zakłady Komunalne » Ratusz

wielkość tekstu:A | A | A

ratuszPanel.jpg
Pakiet aplikacji RATUSZŸ autorstwa firmy Rekord Systemy Informatyczne, jest jednym z wiodących rozwiązań na polskim rynku oprogramowania dla urzędów miejskich i instytucji samorządowych. Wdrożyło go już ponad sto urzędów w miastach i gminach, a ponadto jest najczęściej stosowanym systemem w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Prace nad pakietem rozpoczęły się w roku 1991, a już trzy lata później firma otrzymała wyróżnienie Wojewody Katowickiego za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu systemów informatycznych w urzędach administracji publicznej. W 2001 roku RATUSZŸ otrzymał MEDAL EUROPEJSKI - wyróżnienie przyznane przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej dla wyrobów, które spełniają standard obowiązujący w Unii Europejskiej.

Pakiet został opracowany w oparciu o obiektową technologię programowania. Wszystkie aplikacje napisane są w języku Delphi, z wykorzystaniem opensource’owej architektury baz danych SQL Firebird, posiadają graficzny (okienkowy) interfejs użytkownika i działają w standardowym środowisku Windows, przy czym systemy informowania kierownictwa obsługiwane są z poziomu przeglądarki internetowej. Pakiet jest zbudowany w technologii klient-serwer. Stacje klienckie pracują w systemie Windows, natomiast serwer bazodanowy działa w środowisku Linux (zalecane) lub Windows.


Najważniejsze cechy pakietu RATUSZŸ:

 • pełna integracja: poszczególne systemy wzajemnie współdziałają poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Każda informacja jest tylko raz wprowadzana, a następnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójność danych.
 • bezpieczeństwo informacji: użyte narzędzia programowania, jak i przyjęte rozwiązania, zapewniają pełne zabezpieczenie informacji zarówno przed ich utratą, jak i dostępem osób niepowołanych. Systemy są dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i dają możliwość rejestrowania dostępu do danych, a także grupowanie użytkowników wynikające np. z ograniczenia zakresu dostępnych danych czy wykonywanych funkcji. Posiadają możliwość przekazania dokumentów do archiwum wraz z obsługą dokumentów zarchiwizowanych.
 • łatwość obsługi: programy są przyjazne dla użytkownika, posiadają jednolity polskojęzyczny interfejs. Posiadają dokumentację użytkową w języku polskim.
 • otwartość pakietu: pakiet składa się z autonomicznych, zintegrowanych systemów i jest stale rozbudowywany o nowe moduły, obejmujące coraz szerszy zakres działalności jednostek administracji samorządowej. Dzięki parametryzacji możliwe jest dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników.
 • gwarancje zgodności z przepisami: wszystkie programy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku zmiany przepisów dokonywane są odpowiednie zmiany w oprogramowaniu.
 • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami.

 

 


Pakiety systemu RATUSZ:

 • Podatki i Opłaty Lokalne 

   

  Główne funkcje pakietu Podatki lokalne: 

  Kompleksowa obsługa dochodów urzędów miast i gmin z tytułu podatków;
  Prowadzenie ewidencji podatków w zakresie wymiaru i księgowości;
  Obliczanie wymiaru podatku oraz zmian wysokości podatku w ciągu roku;
  Korekta podatku za lata ubiegłe;
  Wprowadzanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, przedawnień, zabezpieczeń wykonania zobowiązania podatkowego;
  Tworzenie i drukowanie decyzji, postanowień, wszczęć postępowania, możliwość uchylania decyzji, tworzenia nowych decyzji i postanowień pod potrzeby użytkownika;
  Wprowadzanie sald BO oraz rat dla zaległości;
  Księgowanie wpłat z podpowiedzią rodzaju operacji księgowej oraz kwoty odsetek, kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej;
  Tworzenie i drukowanie upomnień, tytułów wykonawczych;
  Analiza danych na podstawie różnorodnych zestawień i raportów;
  Tworzenie cząstkowych sprawozdań Rb-27s. 
 • Księgowość Budżetowa 

  Główne funkcje pakietu to realizacja zadań związanych z ewidencją i rozliczeniem budżetu w jednostkach administracji publicznej, a zwłaszcza:

  prowadzenie kartoteki planu budżetowego i kontrola jego wykonania;
  ewidencja zapisów finansowych w układzie: kont księgi głównej (syntetyka), klasyfikacji budżetowej (analityka) oraz zadaniowym;
  prowadzenie rejestru umów z jednoczesnym odniesieniem ich na konta zaangażowania;
  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych;
  wspomaganie terminowego rozliczania zobowiązań;
  współpraca z systemami bankowości elektronicznej w zakresie generowania poleceń przelewu i automatycznego księgowania wyciągów bankowych;
  integracja danych z jednostek organizacyjnych w ramach budżetu gminy;
  sporządzanie sprawozdań finansowo-budżetowych obowiązujących jednostki administracji publicznej;
  współpraca z systemem BeSTi@;
  dostarczanie informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania finansami gminy. 

  Obsługa Pracowników
 • Główne funkcje pakietu Obsługa Pracowników:

  Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa;
  Przechowywanie danych osobowych i możliwość tworzenia przekrojowych zestawień w oparciu o wprowadzone dane;
  Obliczanie wynagrodzeń i prowadzenie kartotek płacowych, podatkowych i ZUS dla pracowników wynagradzanych w różnych systemach (miesięcznym, dniówkowym, akordowym, ryczałtowym);
  Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (również zwolnionych) jak i pracowników zewnętrznych zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
  Możliwość prostego tworzenia dowolnych zestawień przez użytkowników;
  Prowadzenie rozliczeń związanych z PKZP i ZFM;
  Przekazywanie informacji wymaganych przez instytucje publiczno-prawne tj.: US, ZUS, PFRON, NFZ, SKO;
  Ewidencja czasu pracy jak i obliczanie wynagrodzeń w oparciu o: - infrastrukturę RCP (czytniki zbliżeniowe, magnetyczne, kody kreskowe itp.), - Karty Akordowe, - Karty Pracy, - Rejestrację Operacji. 
 • Systemy Ewidencyjne 

  Opis systemu Systemy Ewidencyjne

 • Systemy Analityczne 

  Główne funkcje pakietu Systemy Analityczne:

  Udostępnianie informacji analitycznej z różnych obszarów funkcjonowania jednostki administracji samorządowej (budżet, finanse, podatki, sprawy, korespondencja, kadry itd.) osobom pełniącym funkcje zarządcze i kontrolne z możliwością „drążenia” danych i wydawania poleceń pocztą e-mail,
  Udostępnianie informacji na poziomie naczelników wydziałów/kierowników referatów dotyczących realizacji budżetu przez określonych dysponentów, stanu prowadzonych spraw, danych kadrowych podległych pracowników i innych informacji analitycznych specyficznych dla pracy określonego wydziału/referatu,
  Udostępnianie informacji na poziomie poszczególnych pracowników - urlopy i absencje, bilans czasu pracy , stan prowadzonych spraw i i innych informacji analitycznych koniecznych dla pracy określonego pracownika,
  Tworzenie rozwiązań wydzielonych, dedykowanych portali informacyjno-analitycznych – serwis kadrowy, serwis dokumentacji Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO i innych wg indywidualnych projektów,
  Automatyczne powiadamianie o wystąpieniu specyficznych zdarzeń lub konieczności podjęcia określonych czynności – upływające terminy spraw, przekroczenie wydatków budżetowych, niezapłacone raty podatków, nieuprawniona modyfikacja danych i dowolne inne wg zdefiniowanych warunków. 
 • Systemy Narzędziowe 

  więcej informacji: http://ratusz.rekord.com.pl/system-ratusz

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT