• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

Czynsze

Strona główna » Oferta » Gminy, Zakłady Komunalne » Czynsze

wielkość tekstu:A | A | A

Moduł CZYNSZE

System przeznaczony dla Gmin/Zakładów Komunalnych. System obsługuje całość zagadnień związanych z rozliczaniem mieszkań komunalnych. 

Budowa systemu jest modułowa i oparta została o platformę Windows i wydajną bazę danych SQL.

CZYNSZE jest modułem całkowicie konfigurowalnym pod specyficzne potrzeby użytkownika, co pozwala dostosowywać jego działanie, a w szczególności sposób naliczania opłat czynszowych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Istniejący system raportowania umożliwia stworzenie dowolnego zestawienia na podstawie danych zawartych w systemie.

 

Opis systemu

 

Wejście do systemu jest rejestrowane na podstawie danych użytkownika oraz jego hasła.

 

Po uruchomieniu pojawia się ekran główny z najczęściej występującymi opcjami.

 

Kartoteka punktu-lokalu

Na tej kartotece znajdują się wszystkie informacje potrzebne do naliczania opłat za punkty/lokale.

Wpisywane  są wartości:

- rejon lokalu,

-cennik,

- wyróżnik lokalu – punktowy podział lokali na kategorie wg standardu,

- przelicznik metrów wody na 1 mieszkańca,

- składniki czynszowe – dla konkretnego lokalu.

 

Wyróżnik punktu

Tabela z wpisywanymi punktami dotyczącymi standardu lokalu.

 

Cenniki

Definiowanie składników czynszowych, pozycji, które mogą występować na rozliczeniu.

 

 

Naliczenie

Naliczenie może odbywać się pojedynczo – dla wybranego odbiorcy/lokalu, bądź zbiorczo dla wszystkich odbiorców/lokali (w podziale na miasta/rejony).

Przykładowy wydruk rozliczenia.

Niektóre pozycje są rozliczane bez podatku VAT, niektóre mogą mieć sporządzany rejestr vatowski.

 

 

Sprzedaż – zestawienie

Dostępne różnego rodzaju zestawienia. Istnieje możliwość przygotowania własnego zestawienia.

 

Sprzedaż – wg budynku

 

Wprowadzanie dodatkowych, zmieniających się co miesiąc rozliczeń

Niektóre składniki czynszowe nie zmieniają się w stosunku miesięcznym. Niektóre dotyczą np. składników opartych o liczniki. W programie istnieje prosty sposób wprowadzenia np. zużyć wody dla konkretnego punktu/lokalu.

 

 

Rozliczenie odbiorcy

Na tym podglądzie zawarte są wszystkie informacje finansowe w systemie o wybranym odbiorcy.

Informacje dostępne na podglądzie wydruku:

–      dane o odbiorcy, nazwisko, adres

–      numer faktury odbiorcy, czy jest rozliczona w systemie(T/N) i ew. Do jakiej faktury jest to korekta

–      daty wystawienia i daty płatności faktur

–      wartość faktury, wartość zapłaconą oraz pozostałą do zapłaty

–      naliczone oraz zapłacone odsetki do tej faktury

–      wartość faktury oraz zapłaty na koncie sądowym

–      pod każdą fakturą znajdują się szczegóły operacji, które były dokonywane dla danej faktury:

–      typ, numer, pozycja oraz data dowodu

–      konto księgowe

–      obroty winien i ma

–      treść dowodu

–      status faktury – sprawy windykacyjne (czy jest)

–      dane statusu faktury (nr, opis, data)

–      informacje dotyczące nadpłaty klienta oraz operacje, jakie były związane z nadpłatami

–      informacje o innych odsetkach odbiorcy.

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT