• hairbg
  Image 8
  Dajemy Ci rozwiązania
  skrojone na miarę
  Twoich potrzeb
  Image 8
  Image 8
  Image 8
  papaya

CRM dla firm

Strona główna » Oferta » Przedsiębiorstwa » CRM dla firm

wielkość tekstu:A | A | A

System CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami) został oparty na platformie Windows i bezpiecznej bazie danych SQL.


Zakres funkcji realizowanych przez system

Kartoteka klienta

Rejestracja danych o klientach (nazwa, dane adresowe, telefon, fax, mail, osoba kontaktowa, telefon do osoby kontaktowej, rodzaj działalności, kraj, wojewódzwtwo),
Definiowanie osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy za kontakty z klientem,
Przypisywanie klienta do grup klientów,
Dołączanie do klienta notatek, które mogą zawierać tekst oraz plik,
Otwieranie załączonego pliku bezpośrednio z programu,
Możliwość powiązania klienta z programem SEKRETARIAT,
Możliwość powiązania klienta z utworzonym projektem,
Informacja o dacie dodania klienta do bazy oraz osobie zakładającej,

Sortowanie klientów według widocznych pól,
Filtrowanie danych o klientach wg symbolu, nazwy, adresu, NIP-u, telefonu, rodzaju działalności,
Widok określonej grupy klientów (prawa dostępu do grup klientów),
Wyszukiwanie klientów,
Zakładka szczegóły – widok danych o kliencie
Drukowanie kartoteki klientów,
Korespondencja seryjna – zbiorcze drukowanie pism, (np. Życzeń świątecznych...), zapisywanie informacji o wysłanych pismach w katalogu aktywności


Aktywności

Aktywności – baza wiedzy związana z klientami,
Definiowanie aktywności powiązanych z klientem: E-mail, Excel, Kalendarz, Oferta, PowerPoint, Spotkanie, Telefon, Word,
Aktywność: Data zdarzenia, tytuł, treść,
Powiązanie z aktywnością notatki zawierającej opis tekstowy i/lub dołączony plik,
Każda aktywność zawiera pole: Następny kontakt, służące do zarejestrowania w kalendarzu terminu z wpisanym opisem,
Aktywność: e-mail – możliwość wysłania poczty z programu
Aktywność: kalendarz – bezpośredni wpis do kalendarza terminu związanego z danym klientem,
Powiązanie aktywności ze zdefiniowanym Projektem/zadaniem,
Edycja utworzonych aktywności,
Zbiorcze zarządzanie aktywnościami,
Filtrowanie aktywności: rodzaj aktywności, kto założył (użytkownik), data założenia,
Raport aktywności
Możliwość kontroli jakości/ilości pracy użytkowników w systemie, np zestawienie odbytych rozmów telefonicznych z zadanego okresu


Kalendarz

Kalendarz jako centrum planowania czasu pracy,
Widok terminów utworzonych z poziomu klienta,
Zakładanie pozycji w kalendarzu „ręcznie”,
Określanie początku i końca zakładanego terminu,
Określanie ilości widocznych dni,
Określanie podziałki godzinowej,
Przenoszenie terminów pomiędzy dniami,
Okno zadań z uwidocznionymi zadaniami, 
Definiowanie priorytetu i terminu wykonania zadania,
Alarmy dla terminów,
Przypominanie o terminach – możliwość odłożenia przypomnienia na określony czas,
Dla terminów powiązanych z klientem – szybki dostęp do szczegółów jego kartoteki,
Drukowanie kalendarza


Praca grupowa za pomocą kalendarza

Możliwość planowania pracy grupowej,
Podgląd kalendarza innego użytkownika w systemie na jednym ekranie,
Podgląd kalendarza „zajętości” środków trwałych w rodzaju: samochód, rzutnik, sala konferencyjna
Dzielenie się swoimi terminami z innymi użytkownikami – uwidacznianie w ich kalendarzach swoich terminów,


Projekty/zadania

Część programu zorientowana w stronę Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
Projekt dla zadanego klienta
Definiowanie nowego projektu: Data rozpoczęcia, planowana data zakończenia, rzeczywista data zakończenia, nazwa i numer projektu, lider projektu, Status, typ i priorytet projektu, opis,
Numer umowy, kwota umowy, uwagi powiązane z projektem,
Widoczny postęp projektu w procentach,
Każdy projekt składa się z jednego lub więcej zadań,
Określanie nazwy, numeru i opisu zadania,
Data rozpoczęcia zadania, zakończenia (planowana i rzeczywista), postęp
Wymagania co do zadań: zachowanie odpowiedniej kolejności zadań i wymuszenie rozpoczęcia kolejnego zadania po zakończeniu poprzedniego zadania,
Powiązanie aktywności klienta z zadaniem,
Zarządzanie projektami/zadaniami


Zamówienia/zapytania ofertowe

możliwość definiowania grupy klientów tylko dla zamówień – użytkownik nie ma dostępu do pozostałych grup klientów,
kartoteka towarów i usług,
tworzenie zamówienia: dla kogo, data zmówienia, data realizacji (planowana i rzeczywista), status realizacji, tytuł, treść
powiązanie projektu / zadania z zamówieniem,
numeracja zamówień,
definiowanie towarów i usług zamówienia,
możliwość pobrania danych z zapytania ofertowego,
drukowanie zapytania według definiowanego wzoru zamówienia,
możliwość automatycznego posłania przygotowanego zamówienia mailem z programu, w formacie pdf lub jpg,
edycja utworzonych zamówień,
widok zamówień z poziomu ekranu klientów,
zarządzanie zamówieniami i zapytaniami,


Powiązanie systemu CRM oraz systemu UMOWY

możliwość podglądu informacji o umowach zawieranych przez klienta, zarejestrowanych w systemie UMOWY, z poziomu ekranu Klientów,
tworzenie zastawień na podstawie informacji pobieranych z systemu UMOWY: np. 
    Tworzenie wykazu klientów obchodzących urodziny w następnym tygodniu (według numeru Pesel), 
    Tworzenie wykazu klientów zawierających umowy na kwoty powyżej określonej
    itp ...
przeszukiwanie bazy systemu UMOWY: wyszukiwanie dowolnego ciągu znaków występującego w tym systemie


Powiązanie systemu CRM oraz systemu SEKRETARIAT

możliwość podglądu informacji o pismach wychodzących/przychodzących od/do klienta z  poziomu ekranu Klientów,
korzystanie z bazy klientów zdefiniowanych w programie SEKRETARIAT,


Funkcje administracyjne

określenie wymagania co do kompletności danych o zakładanych klientach oraz aktywnościach (lista wymaganych pól),
tworzenie nowych użytkowników, określanie poziomu ich uprawnień w systemie,
definiowanie środków trwałych (wykorzystywanych w kalendarzu),
definiowanie uprawnień użytkowników do kalendarza innych użytkowników i środków trwałych, oraz do grup klientów
definiowanie typów projektów,
definiowanie grup towarów i usług,
definiowanie rodzajów działalności,
definiowanie grup klientów,
definiowanie statusów i priorytetów,
generator wydruków (możliwość zmiany dowolnego raportu w systemie),
zmiana hasła użytkownika,
podawanie danych dodatkowych użytkownika,
ustawianie parametrów konta e-mail użytkownika,
ustawianie sposobu numeracji zamówień,
połączenie z bazą Sekretariat,
połączenie z bazą Umowy,
parametry programu mogą się różnić dla użytkowników.


Dostosowywanie oprogramowania CRM do specyficznych wymagań użytkowników

Nasza firma wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów i zdając sobie sprawę z  róznorodności występujących typów działalności i sposobów podejścia do relacji z klientami, oferujemy możliwość indywidualnego dostosowania oprogramowania CRM.

Ponieważ wiele cennych informacji dotyczących klientów może znajdować się w innych systemach komputerowych, istnieje również możliwość wykonania interfejsów do tych programów, przez co dane te staną się widoczne w systemie CRM.

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Newsletter

Kontakt

Redsoft
pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn

tel.: 33 488 17 62, 33 486 72 60,
e-mail:

REDSOFT - SYSTEMY ZBYT WODY, ŚCIEKÓW, ŚMIECI, INKASENT, PROGRAMY DLA BANKÓW, e-ZBYT